Ogłoszona 18 bm. przez wicepremiera Mateusza Morawieckigo konstytucja dla biznesu mówi m.in. o podatkach. Wprawdzie wicepremier przedstawił tylko jej najważniejsze założenia, ale już wiadomo, że będzie się ona opierała na zasadzie pewności prawa, która zakazuje nękania przedsiębiorców wstecznymi podatkami i sankcjami. Zapowiedział również, że będzie obowiązywała zasada domniemania niewinności przedsiębiorcy w postępowaniach przed urzędami.