1 stycznia 2003 roku w życie weszła ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od tamtej pory stała się ona gwarancją corocznego wzrostu najniższego wynagrodzenia. Według ustaleń płaca musi być uzależniona od podwyżek cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku. Jeśli z roku na rok towar drożeje, wynagrodzenie musi proporcjonalnie rosnąć wraz z tymi zmianami. Ile wynosi minimalna wypłata w 2019 roku i jakie są prognozy na 2020 rok?

Płaca minimalna 2019 w Polsce

W 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 złotych brutto. Kwota ta była przegłosowana 11 września 2018 roku przez rząd, na specjalnym posiedzeniu. Jest to 7,1% więcej niż w ubiegłym roku i o 150 złotych więcej. Ustalona stawka godzinowa to 14,70 zł. W tamtym roku było to 13,70 zł. Decyzję w związku z wysokością pensji minimalnej premier Morawiecki ogłosił w Idzikowicach koło Łodzi. Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, jednak dla pracowników najważniejsze jest, ile pieniędzy wpłynie na ich konto „na czysto”. Kwota netto wynosi około 1634 zł. Według danych GUS wynika, że liczba pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie to około 1,5 mln osób, czyli 13% ogółu liczby pracowników aktywnych na pełnych etatach.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Od 1 stycznia 2017 roku określono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Określenie najniższej stawki godzinowej ma na celu ograniczenie zjawiska, w którym osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej, otrzymuje wynagrodzenie dużo mniejsze od minimalnej płacy osób pracujących na etacie. Ma to również ograniczyć nadużywanie potocznie zwanych „zleceniówek” i umów o dzieło. W 2019 stawka brutto za godzinę wynosi 14,70 zł.

Płaca minimalna 2019 w porównaniu do poprzednich lat

 • 2019 r. - 2250 zł

 • 2018 r. - 2100 zł

 • 2017 r. - 2000 zł

 • 2016 r. - 1850 zł

 • 2015 r. - 1750 zł

 • 2014 r. - 1680 zł

 • 2013 r. - 1600 zł

 • 2012 r. - 1500 zł

 • 2011 r. - 1386 zł

 • 2010 r.- 1317 zł

 • 2009 r. - 1276 zł

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Ze wstępnych prognoz wynika, że w 2020 roku, najniższe wynagrodzenie powinno wynosić 2350 zł brutto i 15,30 zł brutto za godzinę. Federacja Przedsiębiorców Polskich oszacowała powyższe kwoty na podstawie prognoz makroekonomicznych. Propozycje te mają być konsultowane ze związkami zawodowymi i organizacjami, które zrzeszają pracodawców.