W przyszłym roku osoby, które prowadzą działalność gospodarczą będą musiały zapłacić nawet 1300 zł składek. Chodzi oczywiście o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składka na Fundusz Pracy.

Z rządowych założeń budżetowych na 2019 rok wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie będzie wynosiło 4765 zł, czyli o 322 zł więcej niż obecnie (teraz jest to 4443 zł). A od tego zależy wysokość składek na ZUS.
Podstawa wymiaru składek stanowi 60 %. przewidywanego wynagrodzenia. Z tego wynika, że podstawa wymiaru składek wyniesie w 2019 roku 2859 zł. Dlatego przedsiębiorca będzie musiał zapłacić do ZUS:
składkę emerytalną (19,52 %) - 558,08 zł (więcej o 37,72 zł w stosunku do 2018 r. Teraz wynosi 520,36 zł);
składkę rentową (8 %) - 228,72 zł (więcej o 15,46 zł w stosunku do 2018 r. Teraz wynosi 213,26 zł);
składkę chorobową (2,45 %) - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r. Teraz wynosi 65,31 zł);
składkę wypadkową (1,8 % dla płatnika składek, który zgłasza do tego ubezpieczenia 9 osób) - 47,75 zł (więcej o 3,23 zł w stosunku do 2018 r. Teraz wynosi 47,98 zł);
składkę na Fundusz Pracy - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r. Teraz wynosi 65,31 zł).
Oznacza to, że bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą ZUS – owi 974,65 zł, czyli o 65,89 zł więcej niż w tym roku (912,22 zł).
Ponieważ teraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4739,91 zł, a podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest 75% tej kwoty, czyli 3 554,93 zł, to składka zdrowotna w tym roku wynosi 319,94 zł.
Wskaźnik, który służy do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Jednak na pewno nie będzie niższy niż tym roku. W rezultacie składki na ZUS, które musi opłacać przedsiębiorca zbliżą się do poziomu 1300 zł na miesiąc.
W przyszłym roku przedsiębiorców czeka jeszcze jedna zmiana - najmniejsze firmy nie będą już płaciły składki w stałej, \ryczałtowanej kwocie, ale będą one uzależnione od wysokości osiąganych przez nie przychodów. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać tylko te firmy, których przychody w tym roku nie przekroczyły 63 tys. zł. Pozostałe będą płaciły składki na dotychczasowych zasadach. Z możliwości płacenia składek ZUS zależnie od przychodu nie będą też mogły skorzystać osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się w formie karty podatkowej oraz te, które w ramach działalności gospodarczej pracują na rzecz byłego pracodawcy i i wykonują taką samą pracę jak wtedy, gdy pracowały u niego na etacie.