Zmiany na rynku pracy, oznaczają również zmiany dla przedsiębiorców. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1920 złotych, oznacza podwyżkę preferencyjnych składek ZUS o 3,8 procent.

Otworzenie własnej działalności gospodarczej oznacza obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez okres dwóch lat, przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi, czyli tak zwanych preferencyjnych. Składki wyliczane są na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2016 roku, mowa była o składce wyliczanej na podstawie pensji minimalnej, która wynosi 1850 złotych. W 2017 roku, ma ona wzrosnąć do kwoty 1920 złotych.

„Mały” ZUS wylicza się na podstawie 30 procent najniższego wynagrodzenia. Obecnie podstawa wynosi 555 złotych, dlatego suma składek preferencyjnych utrzymuje się na poziomie 465,28 złotych miesięcznie. Natomiast od stycznia 2017 roku, podstawa wyliczania składek preferencyjnych, wzrośnie do kwoty 576 złotych.

Początkujący przedsiębiorcy będą musieli liczyć się ze składką społeczną wynoszącą 183 złote. Na nią składają się poszczególne składki:
- składka emerytalna – w wysokości 122,44 złotych
- składka rentowa – w wysokości 46,08 złotych
- składka chorobowa – w wysokości 14,11 złotych
- składka wypadkowa – w wysokości 10,37 złotych

Fundusz pracy jest składką, której nie nalicza się obowiązkowo do preferencyjnego ZUS-u. Zestawienie dotyczy składek społecznych, czyli inaczej nazywanych emerytalno-rentowych. Do ich sumy należy doliczyć także składkę zdrowotną, która obecnie wynosi 288,95 złotych.

Składkę zdrowotną również czeka podwyżka, jednak jej wysokość nie jest jeszcze znana. Jej wartość wylicza się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Szacuje się zatem, że składka zdrowotna może wzrosnąć mniej więcej do kwoty 299,93 złotych. Dlatego suma całego ZUS-u preferencyjnego wyniosłaby około 482,93 złote. Jednak na dokładniejsze ustalenia musimy poczekać do końca 2016 roku.

Jak będzie wyglądać płatność składek po wprowadzeniu nowego sposoby wyliczania podatków i składek ubezpieczeniowych? Rząd planuje dokonanie rewolucji na tej płaszczyźnie, uwzględniając ujednolicenie wszystkich dotychczasowych danin. Zamiast płacenia podatku dochodowego, składek społecznych, a także składki zdrowotnej, każdy zobowiązany byłby do płacenia jednej daniny. Intensywne prace nad tym projektem pozwolą na wypuszczenie informacji na temat szczegółów zmian, już w następnych miesiącach.