Zasadniczym celem przygotowanych programów szkoleniowych jest dokonanie rozwoju w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw w takim zakresie, by poprzez zmiany w zachowaniu przyniosło to pozytywny wpływ na wydajność indywidualną i zespołową. Szkolenia to jedno z silniejszych i skuteczniejszych narzędzi rozwoju kompetencji. Dobrze przygotowane i odpowiednio zrealizowane przynoszą korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom. W chwili obecnej w województwie warmińsko-mazurskim można uzyskać 80% zwrotu za szkolenia dla swojej firmy. Wachlarz szkoleń jest niesamowicie szeroki od szkoleń sprzedażowych, poprzez bezpieczeństwo i higiena pracy, naukę języków obcych, kursy florystyczne do prawo jazdy kat. B,C, C+E.

Szkolenie pracowników ważne jest w każdym momencie pracy i tak:

Nowi kandydaci, którzy dołączyli do firmy, powinni zostać przeszkoleni w związku z zasadami i procedurami pracy. Głównym celem takiego szkolenia jest zapoznanie pracownika z procedurami w firmie. Szkolenie również polega na przekazaniu nowemu pracownikowi wiedzę na temat jego stanowiska pracy. Jeśli zatrudniasz nowych handlowców, powinieneś przekazać im wiedzę na temat technik sprzedaży lub obsługi klienta. Każdy nowy pracownik powinien wiedzieć, że został objęty okresem próbnym. Ma prawo do popełniania błędów i uczenia się. Wielu sytuacji stresowych można je uniknąć, jeśli na początku zostanie przeprowadzone szczegółowe wprowadzenie pracownika i przydzielenie mu opiekuna.

Stali pracownicy powinni być szkoleni cyklicznie z nowych technologii i zasad, ma to na celu zwiększenie kompetencji i wiedzy. Starsi pracownicy często mogą czuć wypalenie zawodowe, dlatego tak ważne jest podtrzymanie pobudzenia i kreatywności pracownika. Szkolenia pobudzają do twórczej pracy, zwiększają zaangażowanie oraz entuzjazm u pracownika.

Firma Future Education, pomoże w pozyskani zwrotu za szkolenia Twoje i Twoich pracowników nawet w wysokości 80%. Natomiast mobilny doradca dojedzie to Twojej siedziby i sprawdzi jakie szkolenia przyniosą Ci największą korzyść. Doradca terenowy jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 500 638 265. 

Szkolenia przygotowane przez zespół Future Education przeznaczone są dla wszystkich organizacji i osób, dla których istotne jest podnoszenie efektywności zawodowej. Wychodzimy z założenia, że efektywność zawodowa jest uzależniona od szeregu różnych kompetencji. Prowadząc Trening behawioralny kładziemy nacisk na pracę nad postawami i kształtowaniem konkretnych zachowań w ramach rozwijanych kompetencji. Realizowane podczas treningu ćwiczenia są omawiane, a uczestnicy na bieżąco otrzymują informację zwrotną o swoich mocnych stronach i obszarach do rozwoju. Podczas treningu, szczególne znaczenie mają zajęcia praktyczne, wykorzystujące metodologię studiów przypadków opartych na specyfice branży.

Opracowane programy szkoleniowe oparte są o pracę warsztatową, podczas której uczestnicy będą wykonywali szereg ćwiczeń. Podczas szkoleń uczestnicy realizują ćwiczenia zarówno indywidualnie, w parach, jak i grupowe.

Ze względu na warsztatowo – treningowy charakter naszych szkoleń elementy merytoryczne są przedstawiane
w różnorodny, sposób zarówno poprzez prezentację multimedialną, jak i w praktycznej formie umożliwiającej zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie. Każde ze zrealizowanych szkoleń zakończone jest indywidualnym Action Planem, stanowiącym kompleksową informację zwrotną odnośnie sugerowanych działań poszkoleniowych – rozwojowych.