28 lutego 2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, pod honorowym patronatem Starosty Nowomiejskiego, odbył się I Powiatowy Konkurs Savoir – Vivre „Etykieta przy stole”, w którym wzięło udział 9 drużyn reprezentujących Zespoły Szkół w Bielicach, Bratianie, Jamielniku, Kurzętniku i Sampławie oraz Gimnazja z Brzozia i Nowego Miasta Lubawskiego.

Podczas konkursu towarzyszyli nam również uczniowie ze Szkoły Zawodowej BBS w Wildenhausen z opiekunką Panią Christą Evers przebywający w Polsce na praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Ostatecznie I miejsce zajął Zespół Szkół w Sampławie, II miejsce Zespół Szkół w Bratianie a III miejsce na podium zdobyli uczniowie Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
Młodzież zmagała się z trudnymi zasadami zachowania się przy stole rozwiązując test wiedzy i zadania praktyczne. Na koniec każda drużyna przedstawiła jury przygotowany przez siebie stół wielkanocny. Wszystkie zespoły wykazały się ogromną wiedzą i kreatywnością, dlatego też jury miało trudny orzech do zgryzienia.                           
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dzięki hojności sponsorów, wśród których znaleźli się:  Restauracja „TAWERNA KAPER” z Iławy, Restauracja "TIFFANY" i Restauracja "BASZTOWA" z Nowego Miasta Lubawskiego, Stowarzyszenie LGD Ziemia Lubawska, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Rada Rodziców przy ZSZ  w Kurzętniku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Po rywalizacji znalazł się też czas na refleksje i rozmowy przy słodkiej niespodziance przygotowanej przez uczniów klasy II TŻiUG. Po dzisiejszym dniu jedno jest pewne… tak jak wspólnie ustaliliśmy - widzimy się za rok na drugiej edycji konkursu dalej zgłębiając zasady Savoir-Vivre, mając jednocześnie nadzieję, że będzie Nas jeszcze więcej.