Już za kilka dni, 9 kwietnia, dla wszystkich uczniów rozpocznie się przerwa wiosenna, związana z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy. Dokładnie dwa tygodnie temu szkoły oraz samorządy musiały podjąć wyzwanie zorganizowania zajęć edukacyjnych dla uczniów poza dotychczasowym miejscem prowadzenia lekcji. Czy udało im się sprostać wyzwaniu?

źródło: Gmina NML

Podstawowym warunkiem świadczenia i pobierania nauki systemem zdalnym jest dostęp do odpowiedniego sprzętu. Nie da się  ukryć, iż w obecnych czasach niemalże w każdym gospodarstwie domowym znajdziemy komputer lub tablet, z którego dziecko może korzystać. Sprawa nieco komplikuje się w sytuacji, gdy w rodzinie jest dwójka i więcej dzieci, i każde z nich ma do zrealizowania zadania zlecone przez nauczyciela. Wówczas dostęp do sprzętu multimedialnego jest ograniczony i utrudniony. Czy w takiej sytuacji rodzice zmuszeni są wybierać, które lekcje są ważniejsze? Oczywiście, że nie! Gmina Nowe Miasto Lubawskie udostępniła swoim uczniom laptopy  i tablety będące na wyposażeniu placówek oświatowych. Każdy, kto zgłosił w swojej szkole brak niezbędnego sprzętu, mógł go bez problemu wypożyczyć. Pomoc ta była możliwa, ponieważ od kilku lat nasza Gmina przystępuje do wielu projektów edukacyjnych, m.in. współfinansowanych przez Unię Europejską. Dzięki nim szkoły wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne, które urozmaicają sposób prowadzenia zajęć i sprawiają, że nauka staje się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza. Tylko w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"  zakupiono  komputery, tablety, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, projektory, plansze, programy edukacyjne, karty pracy, modele itp.  Nie spoczywamy na laurach, nadal poszukujemy nowych możliwości, nowych projektów, pozwalających na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, dzięki której nasi uczniowie wiedzą i umiejętnościami nie będą odbiegać nie tylko od swoich kolegów z większych miast ale i ośrodków europejskich.
 
Jak, w tym trudnym dla wszystkich czasie, wyglądają lekcje zdalne? Nauczyciele i uczniowie korzystają z wielu powszechnie dostępnych aplikacji oraz programów edukacyjnych. Wszystkie szkoły w Gminie Nowe Miasto Lubawskie korzystają z portalu Librus. Nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie umieszczają opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadają na zapytania również za pomocą e-dziennika. Komunikacja przebiega sprawnie również za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym)  przy użyciu komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. Ponadto nauczyciel, za pomocą takich komunikatorów jak Skype organizuje lekcje on-line.  Zajęcia te można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwość komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów, sprawdzenia wiedzy  czy chociażby obserwowania pracy na lekcji dzięki połączeniu wideo. Dzięki utworzeniu grup na komunikatorze Messenger nauczyciele z Jamielnika przeprowadzają wirtualne lekcje z takich przedmiotów jak język polski, język angielski, biologia czy matematyka. Wielu pedagogów z naszych szkół  nagrywa także filmiki instruktarzowe. Metoda ta popularna jest zwłaszcza wśród nauczycieli fizyki, chemii (doświadczenia) oraz wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Tylicach do lekcji matematyki wykorzystuje Skype’a. Dodatkowo, klasy zostały podzielone na mniejsze grupy aby nauka przebiegała sprawniej i  efektywniej. Szkoła Podstawowa w Radomnie do zajęć on-line wykorzystuje m.in. platformę ZOOM. Organizując zajęcia korzystają także z takich aplikacji jak squla, e-podręczniki, matzoo. Szkoła w Bratianie, poza wspomnianymi już aplikacjami i platformami, prowadzi lekcje zdalne przy użyciu Microsoft Teams. Nawet, jeśli nie wszyscy uczniowie posiadają kamerki, to zawsze się słyszą i możliwe jest prowadzenie rozmów.  Oczywiście oprócz materiałów udostępnianych na platformach dzieci w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnych podręczników, ćwiczeń i zeszytów.  Młodsze klasy i grupy „zerowe” wytwory swojej pracy ( ćwiczenia z pisania, prace plastyczne itp.) wcześniej sfotografowane wysyłają z pomocą rodziców różnymi kanałami komunikacji: mms, e-mail, librus. Komunikatory, aplikacje i platformy służą nie tylko lekcjom zdalnym. Za ich pomocą dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarlinie zorganizował posiedzenie rady pedagogicznej.
 
W ocenie dyrektorów, zdalna nauka w naszej gminie przebiega sprawnie. Oczywiście na początku występowały pewne problemy, związane one były jednak głównie z zaznajomieniem się z programami i aplikacjami służącymi do komunikacji. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że są to wyjątkowe okoliczności, dlatego też wykładowcy do swoich zadań podchodzą z powagą ale i stosowną rozwagą – nie przeciążają uczniów nadmiarem materiałów, o czym było głośno w różnych mediach.  Oprócz realizacji podstawy programowej nauczyciele  stosują również zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych  i konsultacji. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwiździnach zwraca również uwagę, że pozytywnym aspektem nauczania zdalnego są rosnące kompetencje uczniów w zakresie komunikacji oraz wyraźnie widoczny wzrost  poziomu ich samodzielności i zaradności w przyswajaniu treści programowych.
 
Nauczanie to jednak nie tylko odpowiedni sprzęt, dostęp do internetu ( w Gminie NML niemal 90% gospodarstw domowych podłączonych jest do sieci) czy też odpowiednie oprogramowanie i aplikacje. To również nie tylko zaangażowanie nauczycieli. Nie sposób bowiem nie wspomnieć         o roli rodziców, dla których taka forma przekazywania wiedzy dzieciom jest również czymś nowym. To rodzice sprawują opiekę nad uczniem podczas nauki zdalnej, dlatego też wielu z nich musiało całkowicie przeorganizować porządek dnia. Muszą oni nie tylko łączyć obowiązki zawodowe z prowadzeniem domu ale również wspierać i motywować swoje pociechy do pracy. Nowa sytuacja wymaga nowych zadań. Dopilnowanie  żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania – to tylko niektóre z nich. Rodzic musi pamiętać jednak, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Ono powinno samodzielnie wykonywać dostarczone zadania. Do rodziców należy natomiast sprawdzanie, jak dziecko sobie radzi i czy rzeczywiście wykonuje w sposób swobodny przesłane zadania oraz, w razie problemów, przekazanie informacji nauczycielowi.
 
Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko samorządy, dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i rodziców. Na obecną chwilę trudno prognozować, jak długo przyjdzie nam funkcjonować w tych nowych warunkach. Wszyscy podejmują starania, aby nasze życie nadal wyglądało w miarę normalnie. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż mimo dostępu do technologii umożliwiających kontakt z otoczeniem bez wychodzenia z domu, tak naprawdę żaden wirtualny świat nie jest w stanie zastąpić kontaktu face to face z rówieśnikami.
 
Zdjęcia: Facebook SSP im. Janusza Korczaka w Tylicach i Facebook SP im. Jana Pawła II w Jamielniku