Wójt uwzględnił społeczne protesty przeciwko planowanemu dowożeniu uczniów klas 7 - 8 do dużych szkół w Bratianie i Jamielniku, pomimo braku sprzeciwu kuratora dla tego rozwiązania. Rada Gminy przyjęła zaproponowaną przez włodarza uchwałę o utworzeniu ośmiu oddziałów w każdej szkole, jednocześnie postanawiając, że w tej sytuacji będą łączenia klas - zgodnie z sugestią kuratorium i wolą rodziców, którzy wybrali łączenie klas w miejscowej szkole, zamiast dowożenia do dużych szkół.

Podsumowujac Wójt zaznaczył, że przyjęte propozycje zmian w strukturze szkół co prawda odpowiadają społecznym oczekiwaniom, ale będą miały poważne skutki na finanse gminy. By wyedukować znacznie mniejszą niż dotychczas ilość uczniów, trzeba będzie zwiększyć i tak już duże nakłady finansowe na oświatę. To z kolei wpłynie na zmniejszenie wydatków na  inwestycje.
 
 
 
Jak zmienia się ilość dzieci w szkołach nowomiejskiej gminy?