Dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach: Natalia Niczyporuk i Zuzanna Milewska zostały finalistkami w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki w Olsztynie. Uczennice do konkursu był przygotowywane przez Panią Marzenę Skuzjus, nauczyciela matematyki.