Dnia 10.03.2017 roku w szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny – eliminacje do konkursu powiatowego „O Złote Pióro Starosty”. Nagrody i dyplomy w konkursie ufundował Burmistrz Miasta Józef Blank. Do ortograficznych zmagań na szczeblu miejskim przystąpili uczniowie szkół podstawowych z Nowe Miasta Lubawskiego, którzy wcześniej zmierzyli się z meandrami polskiej ortografii podczas konkursu na szczeblu szkolnym i napisali dyktanda najlepiej.

Celem konkursu, zorganizowanego przez Urząd Miasta, było przede wszystkim promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych naszego języka ojczystego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Tekst dyktanda odczytała Magdalena Lemanowska – nauczycielka języka polskiego z nowomiejskiej „Jedynki”, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Anita Leliwa i Ewelina Niścigorska-Bojarska – polonistki z nowomiejskich szkół podstawowych. Treść dyktanda została wylosowana przez jedną uczestniczkę konkursu, z przygotowanych wcześniej zestawów. Dyktando, które napisali uczniowie, było naprawdę trudne, ale poziom wiedzy wszystkich uczestników konkursu był na tyle wysoki, że w ogólnym rozrachunku wypadło bardzo dobrze. Po sprawdzeniu prac jury wyłoniło laureatów.
I miejsce zajęła Patrycja Chmielewska, II – Maciej Ławicki – oboje z nowomiejskiej „Dwójki”, a na trzecim miejscu uplasowała się Weronika Groszewska – uczennica z nowomiejskiej „Jedynki”.
Nagrody oraz dyplomy laureatom Miejskiego Konkursu Ortograficznego wręczyli: Burmistrz Miasta Józef Blank i Dorota Osińska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta.
Dyrektor szkoły Jerzy Resicki podziękował uczniom za przybycie, złożył wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje i życzył dalszych sukcesów na niwie ortografii.
Podsumowując tegoroczną edycję konkursu, Burmistrz Józef Blank pogratulował zwycięzcom, podziękował wszystkim uczestnikom za udział, jednocześnie wyraził nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach.
Organizatorami konkursu były nauczycielki z nowomiejskiej „Jedynki”.