Środa, 17 kwietnia br. była ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty, który zakończył jednocześnie dwa cykle egzaminacyjne: po gimnazjum i ósmej klasie. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Ich wyniki będą znane w czerwcu br.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło ponad 377 tys. uczniów. Najwięcej z nich, 358 tys., zdawało język angielski. Ósmoklasiści wybierali również: język niemiecki (17 tys. osób), język rosyjski (1600 osób), język francuski (125 osób), język hiszpański (86 osób) oraz język włoski (11 osób).  

– Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów z żadnej okręgowej komisji egzaminacyjnej, żadnego kuratorium, aby były jakiekolwiek problemy z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – poinformował Dyrektor CKE dr Marcin Smolik. 

Uczniowie pisali egzamin przez 90 minut. O 45 minut dłużej zadania mogli rozwiązywać ósmoklasiści, którzy korzystali z dostosowań. 

Podsumowanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty 

– Gratulujemy uczniom, gratulujemy rodzicom. Mamy nadzieję, że doskonale poradzili sobie ze stresem. Słuchaliśmy ich, kiedy wychodzili z egzaminów, byli zadowoleni. Mamy nadzieję, że będą mieć doskonałe wyniki z egzaminów – powiedziała minister Anna Zalewska, podsumowując sześć dni egzaminów. 

Szefowa MEN podziękowała za sprawne przeprowadzenie obu sprawdzianów.

– Egzaminy gimnazjalny i po ósmej klasie nie odbyłyby się, gdyby nie dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy czuwali przy swoich uczniach, gdyby nie wolontariusze, kuratorzy i wojewodowie. Bardzo im za to dziękujemy – podkreśliła minister edukacji.  

Egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z procedurami. Tylko w jednej szkole w Polsce nie został przeprowadzony egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z języka polskiego (część humanistyczna), a w dwóch z historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminy w tych placówkach odbędą się w czerwcu. 

Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem ponad 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys. gimnazjalistów i ponad 377 tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w ponad 7 300 szkołach, a egzamin po ósmej klasie w ponad 12 700szkołach. Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 3 190 000 arkuszy. 

Warto podkreślić, że do obu egzaminów przystępowali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzący i niewidomi, słabosłyszący i niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także cudzoziemcy. Łącznie do przeprowadzenia obu egzaminów CKE we współpracy z OKE opracowały 335 różnego rodzaju arkuszy i 62 różnego rodzaju płyty.

Podczas obu egzaminów w zespołach nadzorujących pracowały osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Do kuratoriów oświaty w całym kraju zgłosiło się ponad 10 tys. takich wolontariuszy.  

Przeprowadzenie egzaminów to duże przedsięwzięcia logistyczne i organizacyjne. Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do obu egzaminów kosztowały ok. 12 700 000 zł.

Zarówno przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym do ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej. Rezultaty uzyskane na egzaminach będą uwzględnianie podczas rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny. 

Wyniki obu egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca br. Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym to 21 czerwca br.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej