Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy otrzymali ogólnopolski certyfikat jakości.

źródło: UG Grodziczno

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie od wielu lat dba o całokształt dobrego zdrowia swoich uczniów. Składają się na nie tylko dobre nawyki żywieniowe, dużo ruchu, sportu i rekreacji, ale także troska o zdrowie psychiczne czy dobra atmosfera w szkole. Uwieńczeniem wielu lat pracy było nadanie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie ogólnopolskiego certyfikatu „Szkoła promująca zdrowie”.

Przyznanie tytułu przez kurator Annę Zdaniukiewicz poprzedziły prezentacje pracowników szkoły i rekomendacje instytucji współpracujących. Zaśpiewali także uczniowie. Podsumowaniem nadania prestiżowego certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość placówki był zdrowy poczęstunek przygotowany przez społeczność szkolną.