Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu bierze udział w Programie ERASMUS+, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, Akcja 1: edukacja szkolna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pod nazwą „Innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic.” Wartość projektu to 25896,00 EUR. Warto wspomnieć, że w województwie warmińsko -mazurskim pozytywnie rozpatrzonych zostało tylko kilka wniosków.

W projekcie napisanym przez Panią Dyrektor Katarzynę Wrzosek -Sudoł oraz Panią Honoratę Giermak – nauczycielkę języka angielskiego bierze udział 6 nauczycieli – Pani Urszula Szram – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Pani Kamila Piekło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, Pani Tatiana Jarzembowska nauczyciel matematyki, Pani Sylwia Pisarska – nauczyciel muzyki i plastyki oraz autorki wniosku Pani Dyrektor Katarzyna Wrzosek -Sudoł- nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Honorata Giermak.

W trakcie trwania projektu nauczyciele będą się uczyć języka angielskiego oraz wykorzystania metody CLIL i ICT w nauczaniu na kursach zagranicznych – w tym roku na Malcie, a w przyszłym w Wielkiej Brytanii. Nauka języka będzie trwała również w ciągu roku szkolnego. Uczestnicy przeprowadzą działania mające na celu upowszechnienie efektów projektu np.: spotkania informacyjne dla nauczycieli języków obcych z Gminy Biskupiec, doskonalenie wewnątrzszkolne dotyczące zastosowania metody CLIL i ICT w nauczaniu. Nauczyciele będą przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem tych metod, a także zrealizują projekt na platformie eTwinning. 

Projekt będzie trwał 18 miesięcy a jego założenia mają służyć podniesieniu jakości pracy szkoły i realizacji założeń Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. To wielkie wyróżnienie oraz ogromna szansa zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łąkorzu.

źródło: nadesłane