Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lutego 2018 r. gościła w swoich murach dyrektorów i przedstawicieli 18 szkół z województwa warmińsko- mazurskiego, które są zainteresowane uzyskaniem wojewódzkiego lub krajowego certyfikatu SzPZ, Annę Zdaniukiewicz – wojewódzkiego koordynatora Szkół Promujących Zdrowie oraz Dorotę Osińską - kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Nowym Mieście Lub.

Info: SP nr 1 NML

Placówka  wspólnie z Zespołem Szkół w Bielicach i SP nr 3 w Ostródzie  przygotowała seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu”. Na początku dyrektorzy szkół tj. Jerzy Resicki, Marzena Gabska i Mariola  Jarmołowicz  przedstawili  dorobek  w/w szkół, które 5 grudnia 2018 r.  odebrały Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Następnie szkolni koordynatorzy projektu   Irena Światkowska, Dorota Filaber i Teresa Pętlicka przeprowadzili szkolenie z zakresu umiejętności planowania wg modelu SzPZ, przedstawiono obowiązujące  procedury, badania oraz przygotowanie wniosku od strony „roboczej”.  Zwrócono uwagę na  ważne etapy przy tworzeniu szkoły promującej zdrowie tzn. diagnozę, która jest punktem wyjścia do budowania planu działań,  działanie czyli realizacja planu, ewaluacja wyników. Podkreślano, że coroczna autoewaluacja umożliwia kompletną ocenę wyników podejmowanych działań, ich spójność i użyteczność dla szkoły, pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników realizowanych projektów oraz wybranie problemu priorytetowego na najbliższy czas. Pani Anna Zdaniukiewicz –przypomniała, że bardzo istotne jest to, aby uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły czuli się autorami i realizatorami wprowadzanych zmian. W takiej szkole ważny jest klimat, który sprzyja osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy, służy zdrowiu psychicznemu, fizycznemu i społecznemu wszystkich uczniów i pracowników. Ważne jest partnerstwo i współdziałanie całej społeczności szkolnej.  Zwracano uwagę na to, aby ważyć każde słowo we wniosku i wykazać czym różni się dana placówka od innych. 

W seminarium wzięły udział następujące placówki: SP nr 3 w Ostródzie, OREW w Działdowie, NSPdP w Działdowie, Zespół Szkół  w Bielicach, SP nr 9 w Elblągu, PM nr 9, 32 i 37  w Olsztynie, Zespół Szkół w Kurzętniku, SP z Nidzicy, SP  Rogoż,  PM Nowe Miasto Lub, SP nr 1 w Olsztynku, SP Rybno,  SP Nowe Grodziczno, NZPS w Szczytnie, SP Biskupiec, SP Koszelewy. Dyrektor szkoły J. Resicki i koordynator I. Światkowska dziękują całej społeczności szkolnej za pomoc w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia.