Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Wieści Gminnych, kwartalnika wydawanego przez Gminę Grodziczno.