Mając na uwadze utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia pożarowego i znaczną ilość pożarów oraz zaczadzeń, dnia 21 lutego 2017 roku o godz. 13:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie odbędzie się spotkanie szkoleniowo – edukacyjne dla zarządców i właścicieli budynków mieszkalnych.

Jego celem będzie przypomnienie o obowiązkach wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów wykonawczych, a także wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w budynkach. W imieniu organizatorów: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawski, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, serdecznie zapraszamy.