Na sobotnich zajęciach 09.03.2019 r., kółko plastyczne działające w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych zrobiło z czegoś niepotrzebnego coś pięknego – obraz ,,nakrętką malowany”. Przy tworzeniu obrazu wykorzystano różnokolorowe plastikowe nakrętki.

Dzięki tej inicjatywie przypominamy społeczeństwu  o ponownym wykorzystaniu odpadów surowcowych, a także o akcji zbierania nakrętek, gdzie zebrane pieniądze z ich sprzedaży są przeznaczane np. na leczenie dzieci czy odnowę poszczególnych oddziałów szpitalnych.