Od 1 marca w SP w Nowym Grodzicznie, w każdą środę od godziny 12.45 do godziny 14.15 odbywać się będą zajęcia sportowe dla uczniów klas I –III szkoły podstawowej w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekkoatletyka dla każdego”. Trenerem prowadzącym zajęcia będzie pani dyrektor Urszula Ewertowska. Na inauguracji zajęć obecny był wojewódzki koordynator pan Wiesław Czerniakowski.