W poniedziałek 9 września Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek dokonał odbioru końcowego stadionu w Biskupcu. Oficjalne otwarcie odbędzie się w połowie przyszłego roku.

inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - MAŁY KLUB w ramach umowy nr 2017/0408/1340/SubA/DIS/MK z dnia 24 listopada 2017r.

W ramach zadania wykonano:

- Boisko piłkarskie z polem do gry 64x100m z nawierzchnią z trawy naturalnej sianej

- bieżnię 3-torową na prostej o dł. 104m, szer. 1,2m

- Trybuny piłkarskie i zadaszenie trybun

- ogrodzenie terenu boiska

- boksy dla piłkarzy

- oświetlenie boiska

- piłkochwyty

- wykonanie instalacji odwadniających płyty boiska i bieżni

- wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo jezdnych i chodników z nawierzchnią betonową 

Koszt inwestycji brutto: 2 060 250,00 zł 

Wokół budynku szatni GKS Ossy Biskupiec trwają jeszcze zaawansowane prace przy zagospodarowaniu terenu.

Zdjęcia z odbioru na górze artykułu. Poniżej zapis relacji live na stronie Nowe Miasto dla Was: