Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi, którego zatrzymali nowomiejscy policjanci. Młody mężczyzna podejrzany jest o udzielanie innej osobie środków odurzających

W piątek nowomiejscy policjanci uzyskali informację, że 18-letni mieszkaniec naszego miasta udzielił środków odurzających innej osobie. Młody mężczyzna został zatrzymany. Policjanci przedstawili mu zarzut udzielenia marihuany. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zabronione jest  m.in. jest:

 

  • wytwarzanie, przetwarzanie, albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowej - jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 53 ust. 1 ustawy).

 

  • wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie przyrządów służących lub przeznaczonych do niedozwolonego wytwarzania lub przerabiania środków odurzających lub przerobu substancji psychotropowych - jest to przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 54 ust. 1 ustawy).

 

  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub albo uczestniczenie w takim obrocie - jest to przestępstwo zagrożone  grzywną i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 56 ust. 1 ustawy).

 

  • udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej,  ułatwianie albo umożliwianie ich użycia - jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 58 ust. 1 ustawy). Jeżeli sprawca udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. (art. 58 ust. 2).

 

  • udzielanie innej osobie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub nakłanianie do użycia takiego środka - jest to  przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 59 ust. 1 ustawy) Jeżeli zachowanie to skierowane jest do małoletniego, kara pozbawienia wolności nie może być niższa niż 3 lata (art. 59 ust.2).

 

  • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 62 ust. 1).  Jeżeli w grę wchodzi posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. (art. 62 ust. 2). W przypadku zaś mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 62 ust. 3).