Dziś po godz. 9:00 doszło do aktywacji alarmu w szpitalu powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Aktywacja nastąpiła poprzez Ręczny Ostrzegacz Przeciwpożarowy (ROP).

Ręczne włączenie alarmu poprzez zbicie szybki i wciśnięcie czerwonego przycisku oznacza uruchomienie alarmu zarówno w budynku jak i bezpośrednio w Straży Pożarnej. Właśnie do takie aktywacji (II stopnia) doszło w dniu dzisiejszym w nowomiejskim szpitalu. Takie działanie zwykle spowodowane jest tym, iż osoba która aktywowała alarm "widzi ogień", tym razem na szczęście tak nie było. 

Do aktywacji ROP doszło zupełnie przypadkowo. Strażacy wszystko dokładnie sprawdzili i jest bezpiecznie. Pozostaje tylko wstawić nową szybkę w ROP. 

Przypominamy, iż ostatni alarm w szpitalu dotyczył ozonowania, wówczas czujka przeciwpożarowa włączyła się automatycznie.