Uczniowie klasy IIe, w ramach zajęć wojskowo-obronnych, odbyli „Dzień skoszarowany”. W trakcie zajęć uczestnicy rywalizowali w trzech pododdziałach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Zajęcia odbyły się w dniach 7-8 kwietnia.

W piątek wieczorem odbyła się gra miejska, polegająca na podążaniu szlakiem zabytków i miejsc związanych z historią miasta. Należało zasięgnąć informacji od mieszkańców na temat różnych wydarzeń. Grę przygotował Bartłomiej Bartkowski, a podsumowanie odbyło się przy ognisku, gdzie do młodzieży dołączyła Dyrektor Zespołu Szkół Barbara Przeradzka-Martko.

Przez całą noc wyznaczeni uczniowie pełnili służbę. O godzinie 1:30 ogłoszono alarm, ponieważ wokół szkoły pojawiły się „świetliki”, które należało zebrać. Następnego dnia, po zaprawie porannej i śniadaniu, odbyły się następujące konkurencje sportowo-obronne: tor przeszkód – przygotowany przez Mariusza Neumanna,  strzelanie – prowadzenie Marcin Deja oraz rzut granatem RG- 42 do celu – nadzorowany przez Jadwigę Lewandowską. W godzinach południowych odbyła się musztra, którą przeprowadziła Monika Neumann. Po obiedzie, wojskowej grochówce, podsumowano zajęcia. Ogólną rywalizację wygrali, z niewielką przewagą,  czerwoni, ale wszyscy uczestnicy skoszarowania zasłużyli na pochwałę organizatorki przedsięwzięcia.

tekst: Jadwiga Lewandowska