Z a k ł a d   U s ł u g   K o m u n a l n y c h
w Mszanowie Sp. z o.o.
Mszanowo ul. Parkowa 2 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel. 564742447, FAX 564726339
NIP 877 146 78 46, REGON 280528623
HARMONOGRAM DOWOZU WODY BECZKOWOZAMI
 
Lekarty – 14.03.2019r do odwołania
  • - teren przy placu zabaw godz. 11.00-11.30 i 18.00 – 18.30
Bagno – 14.03.2019r do odwołania
  • centrum wsi godz.8.40 – 9.40 i 15.40 – 16.40
  • wybudowania Bagno – Szaleniec w stronę Radomna 8.00 – 8.30 i 15.00 - 15.30
Radomno – 14.03.2019r do odwołania
  • teren szkoły godz.10.30-11.30 i 17.30 - 18.30
  • wybudowania w kierunku Jamielnika godz.9.50-10.20 i 16.50 – 17.20
  • Tabory 11.40- 12.00 i 18.40 – 19.00
Gryźliny – 14.03.2019r do odwołania
  • skrzyżowanie Studa Jamielnik godz. 10.15 - 10.45 i 17.15 – 17.45
Jamielnik – 14.03.2019r do odwołania
  • plac przy świetlicy wiejskiej godz.8.00 – 8.30 i 15.00 – 15.30
  • wybudowania za wiaduktem w kierunku Iławy godz.8.45 – 9.15 i 15.45 – 16.15
  • wybudowania w kierunku Radomna godz. 9.30 -10.00 i 16.30 – 17.00
Osoby zainteresowane dostawą większej ilości wody proszone są o wcześniejszy kontakt 
tel. 56 47 424 47