Kierowcy mający tendencję do brawurowej jazdy, muszą przygotować się na kolejne zaostrzenie przepisów ruchu drogowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowuje wprowadzenie kilku poprawek w taryfikatorze punktów karnych.

Taryfikator punktów karnych został rozwinięty o nowe naruszenia przepisów ruchu drogowego, za które można otrzymać punkty karne. W samym załączniku A, w którym wymienione zostały czyny o charakterze szczególnym, dopisano aż dwie pozycje, za które kierowcom grożą punkty karne. 

Jeżeli kierowca poprzez swoją jazdę doprowadzi do zagrożenia wobec osób trzecich poruszając się poza strefą ruchu, drogą publiczną lub sferą zamieszkania, to na jego konto może wpłynąć 6 punktów karnych. Natomiast 10 punktów karnych otrzyma kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, nawet jeśli miał on prawnie odebrane wszelkie uprawnienia do prowadzenia samochodu, lub dopuścił się tego czynu w ramach swoistej recydywy. Za te naruszenie prawa, punkty karne nie są jedynymi konsekwencjami z jakimi musi liczyć się kierowca. Może go również czekać odsiadka w wymiarze od 3 miesięcy, aż do 5 lat.

W załączniku B, w którym zostały uwzględnione wszelkie wykroczenia „Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych”, również pojawiły się nowe pozycje. Kierowca poruszający się po chodniku lub wzdłuż przejścia dla pieszych, może spodziewać się otrzymania 5 punktów karnych. Karani będą także nieroztropni kierowcy, którzy często wykorzystują chodniki bądź wysepki na przystankach komunikacji miejskich, jako dogodne miejsce parkingowe. Za takie wykroczenie można otrzymać 3 punkty karne.

Także załącznik C „Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych”, został wzbogacony o jedno wykroczenie, za które grozi otrzymanie jednego punktu karnego. Wykroczeniem tym jest zbagatelizowanie znaków zakazu zatrzymywania lub parkowania pojazdów we wskazanych miejscach. Surowej zostaną potraktowani kierowcy, którzy zamierzają korzystać z kart parkingowych przeznaczonych osobom niepełnosprawnym, mimo braku takich uprawnień. Za niestosowanie się do tych przepisów, kierowca może odjechać z 7 punktami karnymi na swoim koncie.