20 lipca odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kwiaty jadalne w tradycyjnej kuchni polskiej i obecnej”. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zadanie polegało głównie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów kulinarnych w 12 miejscowościach Gminy Biskupiec z wykorzystaniem kwiatów jadalnych.

20 lipca odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kwiaty jadalne w tradycyjnej kuchni polskiej i obecnej”.  Projekt realizowany był przy dofinansowaniu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zadanie polegało głównie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów kulinarnych w 12 miejscowościach Gminy Biskupiec z wykorzystaniem kwiatów jadalnych.

Uczestnicy projektu m.in. zyskali nową lub poszerzyli już posiadaną wiedzę o tradycyjnej kuchni polskiej, w której wykorzystywano kwiaty jadalne, zapoznali się z nowymi technikami kulinarnymi, poznali zalety prowadzenia ogródków przydomowych oraz poszerzyli wiedzę na temat różnych gatunków roślin. Projekt był realizowany w miejscowościach Sumin, Podlasek, Łąkorz, Wielka Tymawa, Krotoszyny, Wonna, Osetno, Lipinki, Słupnica, Gaj, Piotrowice oraz  Biskupiec.

W konferencji podsumowującej wzięli udział Wójt Gminy Arkadiusz Dobek, Sekretarz Gminy Julia Baranowska, Dyrektor KOWR Grzegorz Kierozalski, Dyrektor GOK Ewa Adamczak, kucharz projektu Roksana Jarząb, a także radni, sołtysi i uczestnicy projektu.

Karolina Nalik