Nowomiejscy policjanci z ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania profilaktyczno-kontrolne „Gimbus”. Głównym ich założeniem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie przewozu do i ze szkół. Mundurowi sprawdzali m.in. stan techniczny autobusów, wyposażenie aut, czas pracy oraz trzeźwość kierowców.

Wczoraj policjanci ogniwa ruchu drogowego wspólnie z inspektorami transportu drogowego prowadzili działania kontrolne „Gimbus”. Najważniejszym celem tych działań było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przewożonych do szkół środkami zorganizowanego transportu.

Podczas prowadzonych działań policjanci kontrolowali autobusy przewożące dzieci i młodzież do szkół w sposób zorganizowany szczególną uwagę zwracając na trzeźwość oraz czas pracy kierowców. Sprawdzali także czy kierowcy posiadają wszystkie wymagane dokumenty, oraz jaki jest stan techniczny pojazdu. Zwracali uwagę na obowiązkowe wyposażenie autobusów, ich właściwe oznakowanie, liczbę przewożonych pasażerów oraz przestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy a także obecności opiekuna w pojeździe podczas przewozu dzieci.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonych do szkół zbiorowymi środkami transportu działania te przeprowadzane będą regularnie.