Działająca przy Starostwie Powiatowym, Rada Organizacji Pozarządowych ma nowe władze.

Z kierowania Radą zrezygnowała Ewa Dembek, była Starościni Powiatu Nowomiejskiego, szefowa lipińskiej grupy cyrkowej "Heca" i Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych KŁADKA. Dembek kierowała Radą przez ostatnie kilka lat.

Podczas Konferencji Rady Organizacji Pozarządowych, która odbyła się w poniedziałek 29 czerwca, wybrano nową Radę na okres 3-letniej kadencji. Jej przewodniczącym został Marcin Zalewski z Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania.

Skład Rady po wyborach prezentuje się następująco:

1. Marcin Zalewski - Przewodniczący - Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania (e-mail: fundacja@wybudowania.pl)

2. Andrzej Andrzejewski - Fundacja im. Działyńskich (e-mail: andrzejewski@o2.pl)

3. Zbigniew Kremski - Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” (e-mail: zbigniew.kremski@op.pl)

4. Krzysztof Wietecha - Uniwersytet III Wieku (e-mail: wietecha@poczta.fm)

5. Łukasz Okołowski - KS Radomniak Radomno (e-mail: nowe54@wp.pl