Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2021 r. dwudziestego szóstego i dwudziestego siódmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu w 2021 r.
- dwudziestego szóstego ogniska grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 7 maja 2021 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od drobiu w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 40 040 szt. indyka rzeźnego, zlokalizowanym w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N8. Jest to ognisko wtórne do ogniska nr 19/2021, które stwierdzone zostało na terenie pow. iławskiego i jednocześnie drugie stwierdzone na terenie gminy Kurzętnik.

- dwudziestego siódmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 7 maja 2021 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od drobiu w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 15 000 szt. indyka rzeźnego, zlokalizowanym w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N8.
W gospodarstwach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.