Na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim pojawiło się wspólne oświadczenie w sprawie strajku w szkołach, pod którym podpisali się nauczyciele ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Nowego Miasta i Przedszkola Miejskiego. Nauczyciele odnoszą się m.in. do kwestii godzinowego wymiaru pracy a także do głównych założeń strajku.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia, które skierowane jest do rodziców. Zachęcamy do dyskusji zarówno na naszej stronie internetowej jak i na Facebook'u. Zgadzacie się z przedstawionymi argumentami?

OŚWIADCZENIE:

Drodzy Rodzice!

Tak samo jak Wam, nam również zależy na dobru naszych dzieci. Protest, który obecnie trwa w naszych placówkach ma na celu spowodowanie korzystnych dla nas wszystkich zmian w systemie oświaty.

Dążymy do:
1. Zwiększenia autonomii szkoły.
2. Ograniczenia biurokracji.
3. Zmiany podstawy programowej, polegającej na ograniczeniu treści, a położeniu nacisku na kompetencje.
4. Zmniejszenie ilości uczniów w klasach.
5. Uregulowania czasu pracy.
6. Zniesienia selekcyjnej skali ocen w tworzeniu rankingu szkół.
7. Godnych zarobków i poszanowania pracy nauczyciela.

Nawiązując do obecnej sytuacji panującej w oświacie i szumu medialnego, który związany jest z Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty, chcemy poinformować Państwa, że najczęściej powtarzane stwierdzenie, iż nauczyciele pracują od 18 do 30 godzin tygodniowo, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Czas pracy nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, który określa 40-godzinny tygodniowy czas pracy, w ramach którego nie tylko prowadzone są lekcje, ale również trwają czasochłonne przygotowania do ich prowadzenia, poświęcanie czasu na przygotowanie pomocy dydaktycznych (za własne pieniądze), udział w zebraniach z Rodzicami, Radach Pedagogicznych, licznych szkoleniach i różnych formach doskonalenia zawodowego, opłacanych z własnych funduszy, wycieczkach klasowych, które często trwają po 16 godzin lub kilka dni. Wtedy nasza praca trwa 24 godziny na dobę.
Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie, bo dobra szkoła stworzy większe szanse na wszechstronny rozwój naszych dzieci.

Nauczyciele Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim