Za nami tradycyjne spotkanie noworoczne w gminie Biskupiec. W czwartek 16 stycznia na konferencji organizowanej przez wójta, zjawili się samorządowcy, radni, sołtysi, przewodniczący organizacji społecznych i wielu instytucji.

Celem spotkania było podsumowanie 2019 roku pod kątem inwestycji i działań podjętych przez biskupiecki samorząd. Wśród gości mogliśmy dostrzec m.in. Posła Zbigniewa Ziejewskiego, Starostę Andrzeja Ochlaka, Przewodniczącą Sejmiku Bernadetę Hordejuk, wójtów z terenu powiatu, burmistrza Susza, wójtów z Grunwaldu, Małdyt i Iławy, a także radnych, sołtysów, przewodniczące kół gospodyń, lokalnych druhów strażaków i przedsiębiorców.

Prezentacji dokonań za 2019 rok dokonał gospodarz gminy Arkadiusz Dobek. Wśród zrealizowanych inwestycji należy wymienić m.in. budowę ścieżki rowerowej z Bielic do Fitowa, realizację dwóch odcinków drogowych (Piotrowice-Piotrowice Małe, Wielka Tymawa-Goczałki), remont Ośrodków Zdrowia w Biskupcu i Łąkorzu wraz z wyposażeniem, a także remont stadionu w Biskupcu czy modernizacje świetlic w Piotrowicach i Lipinkach oraz budowę świetlicy w Słupnicy.

Wójt wspomniał także o zrealizowanych projektach edukacyjnych oraz działaniach i inicjatywach kulturalnych podjętych zarówno przez Urząd Gminy jak i przez GOK oraz organizacje społeczne i lokalnych liderów.

Wiele ciepłych słów pod adresem wójta i samorządu gminy padło z ust Posła Zbigniewa Ziejewskiego. Jak podkreślił parlamentarzysta ze Szwarcenowa, z uznaniem patrzy na dokonania wójta oraz rady gminy i jest pewien, że gmina pod kierownictwem Arkadiusza Dobka będzie rozwijała się dalej w tak szybkim tempie jak dotychczas.

Konferencja Noworoczna zakończyła się wspólnym toastem wzniesionym przez Wójta, Przewodniczącego Rady Kazimierza Zalewskiego oraz Wicewójt Julię Baranowską.

Zdjęcia z Konferencji na górze artykułu.