We wtorek 21 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Uczestniczyli w nich pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Uczniowie przestawili scenkę przedstawiającą znaczenie wody w życiu człowieka. Podsumowano konkurs plastyczny i fotograficzny.

Pracownicy Starostwa przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony ptaków. Dominika Witkowska w prezentacji dotyczącej budek lęgowych dla ptaków wskazała potrzebę instalowania takich budek w naszym otoczeniu by zniwelować zmniejszającą się ilość starych, dziuplastych drzew, będących domem wielu gatunków ptaków. Omówiono typy budek, zasady konstrukcji i rozmieszczania. Zademonstrowano prawidłowo wykonane budki różnych typów.
Krzysztof Puwalski zapoznał dzieci z występującymi u nas pospolitymi gatunkami ptaków. Użyto w tym celu edukacyjnych maskotek ptaków z głosem. Zabawki, opracowane do tego celów edukacyjnych przez międzynarodowe towarzystwo ochrony ptaków, posiadają dokładnie odwzorowane barwy i cechy charakterystyczne danego gatunku. Odtwarzają również wiernie głos tego gatunku. Przekazano uczniom informacje o przyczynach zmniejszania się liczebności ptaków oraz możliwych działaniach ochronnych.
Szkoła otrzymała od Starostwa podarunek w postaci budki lęgowej typ A dla sikor oraz budki typu B dla szpaka. Będą one umieszczone na drzewach w sąsiedztwie szkoły, gdzie będzie można obserwować ptaki, które z pewnością się tam wkrótce zadomowią.  
Tego samego dnia przeprowadzono w Starostwie podobną pogadankę dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Dzieci interesowały również sprawy ochrony środowiska i przyrody, związane z terenem powiatu, jak. np. ochrona istniejących zadrzewień, jakość wód powierzchniowych, lesistość, wiek i stan zdrowotny lasów. Szkole także przekazano budkę lęgową do umieszczenia na drzewie przyszkolnym.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem podobnych zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Starostwa.