Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie odbyło się spotkanie dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Z uczniami klasy I tamtejszego gimnazjum spotkał się dzielnicowy mł. asp. Andrzej Szymański, który razem z policjantką zajmującą się profilaktyką społeczną omówił zagadnienia dotyczące czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zachowania świadczące o demoralizacji.

Wczoraj w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie odbyła się niecodzienna lekcja dotycząca bezpieczeństwa. Z młodzieżą klasy pierwszej gimnazjum spotkał się dzielnicowy mł. asp. Andrzej Szymański oraz policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną. Głównym tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za czyny karalne. Policjanci wyjaśniali młodzieży zagadnienia związane z przestępczością nieletnich, omówili pojęcia czynu karalnego i wskazali najczęstsze zjawiska demoralizacji wśród młodzieży.

Podczas spotkania policjanci wyjaśniali kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariusze omówili po krótce zasady wynikające z kodeksu karnego oraz wykroczeń a także tłumaczyli na czym polega postępowanie karne. Funkcjonariusze przestrzegali przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami, rzutującymi na ich przyszłość. Za pomocą przykładów policjanci uświadomili uczniów, że błędy popełnione wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.