Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

„OTWARTE DRZWI” w ramach Kampanii

„Biała Wstążka”

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia r., kiedy obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

Wójt Gminy Biskupiec oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu włączają się w kampanię „Białej Wstążki” w ramach, której osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego „OTWARTE DRZWI” w placówkach oraz instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy zostaną zorganizowane w dniu 3 grudnia 2016 r.

 

Dyżury w ramach „OTWARTYCH DRZWI” będą pełnili członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, terapeuta, radca prawny w dni:

 

- 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godz. od 1400 do 1800;

- 30 listopada 2016 r. (środa) w godz. od 1600 do 1830;

- 01 grudnia 2016 r. (czwartek) w godz. od 1400 do 1800;

02 grudnia 2016 r. (piątek) w godz. od 1600 do 1800;

03 grudnia 2016 r. (sobota) w godz. 900-1200

05 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w godz. od 1400 do 1800;

- 07 grudnia 2016 r. (środa) w godz. od 1600 do 1830;

- 08 grudnia 2016 r. (czwartek) w godz. od 1400 do 1800;

09 grudnia 2016 r. (piątek) w godz. od 1600 do 1800;

Dyżury będą się odbywały w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu ul. Rynek 4.