Posłanka Lewicy z naszego okręgu Monika Falej, wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Parlamentarzystka chce zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim, a w swojej interpelacji wspomina o sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

O sprawie poinformował radny powiatowy Daniel Zdanowski, który współpracuje z parlamentarzystką. Interpelacja trafiła już do ministerstwa, a dalsze jej losy można śledzić na oficjalnej stronie Sejmu.

- Napisaliśmy interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. W piśmie przywołujemy dramatyczną sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - informuje Zdanowski.

Posłanka Monika Falej nawiązała do stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie i Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Warmii i Mazur. Obydwie instytucje krytykują rozwiązania budżetowe w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok.

- [...] Okręgowa Rada Lekarska wskazuje na dyskryminację mieszkańców województwa w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Zaznacza się, że od lat wartość umów z NFZ, „zarówno w rodzaju leczenie szpitalne, jak i opieki ambulatoryjnej”, była i jest jedną z najniższych w kraju i według danych statystycznych wynosi 2498,91 zł per capita - czytamy w interpelacji Posłanki Lewicy. - Stanowisko w sprawie propozycji finansowych na 2020r. wystosował Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur wskazując, że propozycje ministerstwa i NFZ są nie do przyjęcia. Związek zauważa, że propozycje nie uwzględniają ustawowych zmian podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600 zł. Koszty regulacji będą ogromne, a rosnące koszty prowadzenia działalności medycznej narażają znacząco budżety szpitali powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim.

O szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim
W piśmie pojawia się także nawiązanie do sytuacji finansowej nowomiejskiego Szpitala Powiatowego. Posłanka zaznacza, że w dniu 7 lutego Zarząd Powiatu Nowomiejskiego podjął kolejną decyzję o dokapitalizowaniu placówki na kwotę 400 000 złotych. Uchwała Zarządu dostępna jest na stronie BIP powiatu nowomiejskiego.

Monika Falej cytuje treść uzasadnienia do Uchwały, w którym wskazuje się, że "poziom finansowania określony w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia za realizowane przez spółkę świadczenia zdrowotne dalece odbiega od rzeczywistych kosztów koniecznych do poniesienia przez szpital dla utrzymania pełnego zakresu świadczeń".

Czekamy na odpowiedź Ministra Zdrowia w tej sprawie. Pismo wpłynęło do Kancelarii Sejmu 13 lutego.