Powiat Nowomiejski w ramach otrzymanych środków z programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupił komputery dla szkół.

źródło: komunikat Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (www.powiat-nowomiejski.pl)

W poniedziałek 1 czerwca 2020 Starosta Nowomiejski - Andrzej Ochlak  przekazał szkołom laptopy na potrzeby realizacji przez uczniów oraz nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli dyrektorzy szkół:  Katarzyna Trzaskalska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku wraz z Wicedyrektorami: Anną Faltynowską i Krzysztofem Kwiatkowskim  oraz Barbara Przeradzka – Martko – Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.