Dnia 08.09.2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku po raz trzeci odbyła się akcja Narodowego Czytania, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Źródło: ZSZ Kurzętnik (tekst i zdjęcia)

Narodowe Czytanie organizowane jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. W sobotni poranek Narodowe Czytanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Mirosław Wodara wprowadzając wszystkich zebranych w atmosferę powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Dziękujemy wszystkim którzy przyłączyli się do akcji i wspólnie z organizatorami przez prawie dziesięć godzin czytali to niezwykłe dzieło literackie.