Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie poinformował nas, że w piątek 14 lutego ma zapaść wyrok w sprawie, w której jedną z osób oskarżonych jest burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank. Z końcem stycznia sąd przesłuchał ostatniego świadka.

W piątek 31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie sądu w sprawie głośnej afery korupcyjnej byłej wojewódzkiej konserwator zabytków Barbary Z. Przypomnijmy: w grudniu zeszłego roku sąd kolejny raz odroczył wydanie wyroku. Jaki był powód? Anna Pałasz, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie tłumaczyła, że na ostatnim terminie rozprawy przez kilka godzin strony "wygłaszały bardzo obszerne i wnikliwe mowy, wskazując na wiele różnych aspektów tej sprawy". Po analizie sąd doszedł do wniosku, że należy ponownie przesłuchać jednego ze świadków. I tak też się stało 31 stycznia.

Jak poinformował nas dzisiaj rzecznik SO w Olsztynie, publikacja wyroku w tej sprawie ma nastąpić w najbliższy piątek 14 lutego o godz. 9:30. Wszystko wskazuje na to, że tym razem sąd nie odroczy terminu rozprawy. Będziemy na bieżąco Was o tym informować.

Burmistrz na ławie oskarżonych
Przypomnijmy: Prokurator oskarżył Barbarę Z. m.in. o przyjęcie w latach 2008, 2010 oraz 2011 korzyści majątkowej w postaci pobytu w ośrodku SPA oraz wyjazdu do Egiptu i Turcji o łącznej wartości ponad 12 tys. zł. Dwa kolejne czyny zarzucane Barbarze Z. dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dwie inne osoby – Wiesławę Ch. i Annę L. Kolejny zarzut dotyczył niedopełnienia obowiązków i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w związku z realizacją prac konserwatorskich muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2015 roku.

W sprawie oskarżony został Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, któremu prokuratura zarzuciła, że w celu uzyskania wskazanej wyżej drugiej transzy dotacji celowej w 2015 roku przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nierzetelne i stwierdzające nieprawdę dokumenty. Na ławie oskarżonych zasiedli także Bogumił K. oraz Damian A., pracownicy jednego z referatów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Jeden z panów pełni obecnie funkcję zastępcy burmistrza, a drugi dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Obydwu panom prokuratura zarzuciła, że poświadczyli nieprawdę w protokole odbioru robót budowlanych polegających na konserwacji muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim.