Jeszcze dzisiaj Ministerstwo Zdrowia wyda rozporządzenie wprowadzające stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju. Co to oznacza?

Jak poinformował Minister Zdrowia na zwołanej konferencji, ministerstwo będzie mogło wprowadzić czasowy zakaz przemieszczania się osób czy zakaz obrotu niektórych produktów.


Co jest możliwe w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego?

- czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
- czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
- czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
- zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
- obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
- obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

O kolejnych krokach rządu będziemy informować na bieżąco.