Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nad północnym brzegiem jez. Łąkorz, zaplanowane na dzień 18 października 2020r. na plaży w Łąkorzu - ODWOŁANE!

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem od 17 października 2020r. na terenie całego kraju nowych obostrzeń w walce z koronawirusem oraz zaliczenie powiatu nowomiejskiego do strefy czerwonej  zostaje odwołane spotkanie w sprawie konsultacji społecznych dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nad północnym brzegiem jez. Łąkorz zaplanowanena dzień 18 października 2020r. godz. 14:00 na plaży w  Łąkorzu.

Jednocześnie informujemy, że poniższym linku znajduje się ankieta dot. w/w zmiany. Wydrukowaną oraz wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec lub elektronicznie na adres e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (/UGBiskupiec/skrytka) do dnia 30 października 2020r.

Uwagi do proponowanej zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nad północnym brzegiem jez. Łąkorz można zgłaszać do dnia 30 października 2020r.

 

ANKIETA --> WYDRUKUJ,  WYPEŁNIJ  I  DOSTARCZ  DO  URZEDU  GMINY

 

ANKIETA --> WYPEŁNIJ  ELEKTRONICZNIE

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  O  NOWYCH  OBOSTRZENIACH --> ZOBACZ