Dnia 30 marca odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego "Czytanie. Lubię to!". Dzięki uprzejmości pani Joanny Główczewskiej spotkanie odbyło się z Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida. Celem spotkania była wymiana doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz promocji czytelnictwa.

Pani Aneta Bielaszka z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadziła szkolenie pt. „TIK-anie na czytanie” - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w promocji czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze poznali szereg aplikacji przydatnych w promocji biblioteki i jej zasobów, a także uczestniczyli w warsztatach tworzenia fotografii z książką - sleeveface. 
Pani Elżbieta Lewandowska z Zespół Szkół im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach zaprezentowała - „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym" oraz zasady konkursu „Zaczytana szkoła”. Nauczyciele bibliotekarze omawiali także wspólnie planowane działania  promujące czytelnictwo oraz pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu. Dziękujemy za inspirujące spotkanie.