W piątek 6 grudnia, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie miał zapaść wyrok w sprawie głośnej afery korupcyjnej byłej wojewódzkiej konserwator zabytków Barbary Z. W sprawie zarzuty usłyszał także burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego. Jednak Sąd przełożył rozprawę na 31 stycznia argumentując, że musi raz jeszcze przesłuchać jednego ze świadków.

Przypomnijmy: Prokurator oskarżył Barbarę Z. m.in. o przyjęcie w latach 2008, 2010 oraz 2011 korzyści majątkowej w postaci pobytu w ośrodku SPA oraz wyjazdu do Egiptu i Turcji o łącznej wartości ponad 12 tys. zł. Dwa kolejne czyny zarzucane Barbarze Z. dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dwie inne osoby – Wiesławę Ch. i Annę L. Kolejny zarzut dotyczył niedopełnienia obowiązków i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w związku z realizacją prac konserwatorskich muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2015 roku. 

W sprawie oskarżony został Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, któremu prokuratura zarzuciła, że w celu uzyskania wskazanej wyżej drugiej transzy dotacji celowej w 2015 roku przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nierzetelne i stwierdzające nieprawdę dokumenty. Na ławie oskarżonych zasiedli także Bogumił K. oraz Damian A., pracownicy jednego z referatów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Jeden z panów pełni obecnie funkcję zastępcy burmistrza, a drugi dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Obydwu panom prokuratura zarzuciła, że poświadczyli nieprawdę w protokole odbioru robót budowlanych polegających na konserwacji muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim.

WYROK ODROCZONY
Po raz kolejny Sąd odracza wydanie wyroku. Jaki był powód? Anna Pałasz, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie tłumaczyła, że na ostatnim terminie rozprawy przez kilka godzin strony "wygłaszały bardzo obszerne i wnikliwe mowy, wskazując na wiele różnych aspektów tej sprawy". Po analizie Sąd doszedł do wniosku, że należy ponownie przesłuchać jednego ze świadków.

Sprawa została przełożona na 31 stycznia 2020 roku. Do tematu wrócimy