Każdy siadając za kierownicę samochodu, na rower czy inny pojazd pod wpływem alkoholu musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z tego faktu. Jednak czy będziemy odpowiadać za przestępstwo czy wykroczenie zależy od stężenia alkoholu w organizmie. Bez względu na to czy jest to stan po użyciu alkoholu czy stan nietrzeźwości, kierujący z krążącymi promilami w organizmie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piłeś? Nie jedź!

Jeśli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości innych kierowców poruszających się drogą - takich którzy wykonują niebezpieczne manewry, zwalniają lub gwałtownie przyśpieszają, „jadą wężykiem”, lub cokolwiek innego wzbudzi nasze podejrzenia nie wahajmy się, poinformujmy o tym Policję za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Każda reakcja na osobę nietrzeźwą za kierownicą jest naszym wkładem w poprawę bezpieczeństwa na drodze. Jej brak jest niejako przyzwoleniem na tego typu zachowanie i kierujących, którzy zamiast wykazywać się zdrowym rozsądkiem za kierownicą, wykazują promile alkoholu w organizmie.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości „dzień po” nigdy nie wsiadajmy do samochodu. W każdej komendzie policji możemy zbadać swój stan trzeźwości. Jest to zupełnie bezpłatne.

Przypominamy:

Polskie prawodawstwo określa dwie progowe ilości alkoholu w organizmie:

- stan po użyciu alkoholu (zawartość alkoholu w organizmie wynosi bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2do 0,5‰ lub od 0,1 do 0,25 mg na 1 dm³ w wydychanym powietrzu)

- stan nietrzeźwości (pow. 0,5‰ lub powyżej 0,25 mg na 1 dm³ w wydychanym powietrzu)

Stan po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast stan nietrzeźwości to przestępstwo.

Art. 87§1 kodeksu wykroczeń stanowi: Kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł."

Art. 178a§1 kodeksu karnego stanowi: „Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2."