Z pewnością mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego zauważają postęp prac budowlanych dotyczących rewitalizacji powierzchni nowomiejskiego Rynku, która realizowana jest w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na ukończeniu są już prace w zakresie wykonania podziemnej niecki fontanny po stronie zachodniej płyty Rynku oraz komory technologicznej do obsługi fontanny (konstrukcje żelbetowe).

W obrębie wyłączonej z ruchu kołowego części rynku trwają również prace w zakresie budowy nowej kanalizacji deszczowej.

Na parkingu od strony budynku Urzędu Miejskiego powstał tymczasowy obiekt (nadziemna, zadaszona rura betonowa), stanowiący czerpnię powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczeń Kinoteatru Harmonia. Docelowo w ramach rewitalizacji Rynku powstanie słup ogłoszeniowy pełniący funkcję czerpni powietrza w estetycznej formie architektonicznej wg. opracowanej dokumentacji projektowej.

Wykonywana jest również tymczasowa nawierzchnia utwardzona przed głównym wejściem do Kinoteatru Harmonia, co będzie umożliwiało korzystanie z oferty kulturalnej w zmodernizowanym obiekcie już z końcem września bieżącego roku, pomimo realizacji prac w zakresie rewitalizacji Rynku.

We wrześniu planowane jest rozpoczęcie dalszego etapu robót obejmującego obszar Rynku od strony Urzędu Miejskiego, co będzie wiązało się z wprowadzeniem kolejnej zmiany organizacji ruchu drogowego.