Inwestycja będzie zrealizowana na działkach 18/14 oraz 18/30 obręb 0002 Bratian przy ulicy Olsztyńskiej. Hala targowa z przeznaczeniem do sprzedaży produktów konsumpcyjno-żywieniowych o łącznej powierzchni 522,26 m2 i 29 stanowiskami handlowymi. Około 55 % powierzchni handlowej będzie przeznaczone dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, w tym około 11% wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Obecnie trwa przygotowania dokumentacji przetargowej. Potencjalny wykonawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Gmina Nowe Miasto ma opracowany Program Funkjonalno-Użytkowy (PFU) na bazie którego, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej wraz przedstawieniem dwóch koncepcji. Oprócz hali targowej powstaną wiaty zewnętrzne również przeznaczone do sprzedaży, oświetlenie zewnętrzne, miejsca parkingowe, ciągi pieszo jezdne.

Teren inwestycji będzie powiązany ze ścieżką pieszo-rowerową, tak by umożliwić komunikację osobom aktywnym fizycznie. Nowoczesna hala targowa będzie wyposażona w pełne zaplecze sanitarne. Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, które pozwolą na zredukowanie kosztów eksploatacyjnych. Urząd Gminy stawia na ekologiczne rozwiązania, więc do czasu wybudowania sieci gazowej w Bratianie, obiekt będzie ogrzewany za pomocą gazu ze zbiornika podziemnego. Obecnie został wybrany Wykonawca na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 15 na działkę objętą inwestycją. Niebawem rozpoczną się prace związane z budową zjazdu.

Szacowane koszty inwestycji to około 2mln złotych, z czego 1mln złotych Gmina otrzymała dofinansowania z PROWu.

W roku 2021 planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zaś w kolejnym roku wybudowanie obiektu i oddanie do użytku.

W planach Gminy Nowe Miasto Lubawskie jest organizacja minimum raz w roku targów zdrowej i ekologicznej żywności, dzięki czemu umożliwimy dotarcie do szerszego kręgu odbiorców lokalnych producentów.