Ważna wiadomość dla mieszkańców Rynku (gm. Grodziczno). Wójt właśnie podpisał umowę na dofinansowanie budowy świetlicy!

Komunikat UG Grodziczno:

W poniedziałek, 10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostały podpisane dodatkowe umowy na wsparcie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektów dotyczących odnowy wsi i budowy dróg lokalnych. W ramach operacji typu „Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne” została zwarta umowa o przyznaniu pomocy Gminie Grodziczno na realizację operacji: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku”.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 869 938,31 zł