W związku z dużym zainteresowaniem wysokością opłat za wywóz śmieci w gminie Grodziczno, Urząd Gminy wydał oświadczenie w tej sprawie. Jak czytamy w komunikacie, Wójt Gminy Tomasz Szczepański był przeciwny podnoszeniu stawek. Został jednak przegłosowany na zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", którego gmina Grodziczno jest członkiem.

- Uprzejmie informuję, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami ustala Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, a nie Gmina Grodziczno, która zresztą z tych opłat nie zatrzymuje ani złotówki - czytamy na wstępie komunikatu. - Na zgromadzeniu EZG „Działdowszczyzna” Wójt Gminy Grodziczno, protestujący przeciw podniesieniu opłat za odpady, został przegłosowany.

Przypomnijmy: stawki ustalone przez "Działdowszczyznę" wynoszą - 12,00 zł od mieszkańca za odpady odbierane w sposób selektywny (segregowane) oraz 48,00 zł od mieszkańca za odpady odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane). Wielu mieszkańców gminy winą za podniesienie stawek obarczają wójta i radę gminy. Jednak o wysokości opłat za odbiór śmieci decydują członkowie Związku Gmin "Działdowszczyzna". Większość zdecydowała, że stawki zostaną podniesione.

Urząd informuje, że zmiana wysokości stawek wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku, natomiast pisemną informację o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy otrzymają w styczniu, ponieważ pierwsza płatność nastąpi do 10 marca za miesiąc luty.

- Obecnie 93 % mieszkańców gmin należących do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” prowadzi segregację odpadów zgodnie z niższą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami (12,00 zł za osobę), a stawka 48,00 zł za osobę dotyczy wyłącznie tych mieszkańców, którzy nie segregują odpadów. Właściciele nieruchomości mają możliwość złożenia korekty deklaracji i segregacji odpadów - czytamy dalej w oświadczeniu Urzędu Gminy. - Pełne informacje zostały zamieszczone już w miesiącu grudniu w Wieściach Gminnych (w formie papierowej i na stronie internetowej).

Komunikat "Działdowszczyzny"
Nowe stawki mają motywować do segregowania odpadów co jest wymogiem Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - czytamy w oświadczeniu Ekologicznego Związku Gmin.


Przypomnijmy: samorządy mają czas do 2021 roku na dostosowanie się do znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Najwyraźniej członkowie związku, większością głosów, podjęli decyzję o dostosowaniu się już teraz do nowych przepisów. Tomasz Szczepański, Wójt Gminy Grodziczno, głosował przeciwko podnoszeniu stawek.

Pełna treść oświadczenia "Działdowszczyzny" dostępna TUTAJ