2021 rok wprowadzi w życie wiele zmian w zakresie funkcjonowania aptek. Nowe regulacje obejmą swoim zasięgiem zarówno klientów jak i pracowników aptek. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Nowy wykaz leków refundowanych

Dość istotną zmianą wchodzącą w życie 1 stycznia 2021 roku jest ta dotycząca leków refundowanych. W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z nim, wraz z nadejściem 2021 roku obowiązywać będzie nowy wykaz leków refundowanych. Do wykazu z 2020 roku dojdzie 71 nowych leków lub wyrobów medycznych, jednak oprócz tego, z dotychczasowego wykazu znikną 43 pozycje. Klienci aptek zapłacą mniej aż za 645 leków, w tym największa obniżka wyniesie niemal 108 zł. Podrożeje zaś 478 pozycji.

Lek recepturowy w nowej cenie

Wraz z nadejściem 2021 roku wzrośnie cena leku recepturowego. Dotychczas klienci aptek musieli zapłacić 13 zł, a po zmianach opłata ta wzrośnie do 14 zł. Z czego wynika ta podwyżka? Przede wszystkim z podwyższenia przez rząd najniższego wynagrodzenia brutto, które wynosi 2800 zł brutto. Sposób wyliczania opłaty podany jest w Ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w art. 6 ust. 7. Stanowi on, że ryczałt za lek recepturowy wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2800 zł x 0,50% = 14 zł.

Recepty

Spore zmiany zaszły w obszarze realizacji recept, w sytuacjach, gdy brak na nich niektórych informacji:

  • gdy na recepcie brak informacji o dawkowaniu – jeśli chodzi o lek refundowany to aptekarz może wydać ilość leku nie większą od zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie. Jeśli chodzi zaś o lek nierefundowany, to ilość ta nie może być większa niż zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terenie kraju,
  • gdy na recepcie brak informacji o ilości leku gotowego – w przypadku leków refundowanych istnieje możliwość wydania jednego, najmniejszego opakowania określonego w wykazie leków refundowanych. Natomiast w przypadku leków nierefundowanych będzie to jedno, najmniejsze opakowanie dopuszczone lub dostępne w obrocie.

Zmiany w przepisach dotyczących recept dokładniej określają też uprawnienia osób, które realizują receptę z uprawnieniem dodatkowym WP lub WE. Od tej pory, osoby te nie będą mogły recept uzupełniać lub weryfikować, podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień S i C.

Chociaż nowe rozporządzenie dotyczące recept będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, to jeszcze aż do 30 czerwca 2021 recepty będzie można realizować na dotychczasowych zasadach.

Powrót farmaceuty do pracy

Zmiany zaszły również w ustawie o Zawodzie Farmaceuty. Dotyczą one między innymi sposobu powrotu do zawodu dla farmaceutów, którzy nie pracowali w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat. Dotychczas ponowne podjecie zatrudnienia wymagało wielu działań. Od teraz zaś farmaceuci, którzy zdecydują się na powrót do pracy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będą mogli wrócić do wykonywania zawodu omijając obowiązek uprzedniego odbycia 6-miesięcznego przeszkolenia. Warunkiem jest jednak praca przez pierwsze trzy miesiące pod nadzorem innego farmaceuty.

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Zmienią się także opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki. Dzieje się tak w związku ze zmianą za wysokości wynagrodzenia minimalnego. W myśl art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.