Pacjenci na różnorodnych portalach internetowych często wymieniają się między sobą opiniami dotyczącymi lekarzy. Okazuje się, że również medycy mają swój serwis, na którym mogą weryfikować, czy chory, który się do nich zapisał, stale nie przychodzi na umówione wizyty u innych lekarzy. Specjaliści, dzięki temu mogą ostrzegać się nawzajem przed nieodpowiedzialnymi pacjentami, a także nieuczciwą konkurencją.

Strona nosi nazwę NiesolidnyPacjent.pl. Dlaczego powstała?

Strona powstała w odpowiedzi na odsetek nieodwoływanych wizyt lekarskich. Z badań wynika że blisko 40% wizyt nie dochodzi do skutku, bez jej odwołania ze strony pacjenta. W przypadku wizyt NFZ aż o 40% skróciłaby się kolejka na wizytę gdyby pacjenci nie generowali tzw. sztucznego tłoku. Strona oferuje możliwość sprawdzenia czy numer dokonujący rezerwacji telefonicznej nie nadużył cierpliwości w innych placówkach. 

Wydłużanie kolejek i niestawianie się pacjentów w Polsce w chwili obecnych nie ma żadnych sankcji, nawet w przypadku notorycznych powtórzeń tego rodzaj działań u jednego pacjenta. Straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 30 milionów złotych w każdym dniu pracy polskich lekarzy. Najczęściej odowływane są wizyty bezpłatne tzn. w ramach NFZ, nieco mniej (około 20%) to specjalistyczne usługi diagnostyczne np. TK, rezonans. 
Portal ma motywować do informowania o odwołaniu wizyty, jeśli pacjent nie zamierza się na nią stawić. Dla przykładu za granicą brak odwołanej wizyty skutkuje czasowym odebraniem uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego... 

Będąc lekarzem borykającym się z problemem notorycznego niestawiennictwa się pacjentów - wystarczy dodać numer telefonu, który dokonał nieprawdziwej rejestracji, ułatwi to innym lekarzom szybsze reagowanie i traktowanie oznaczonego numeru z dystansem (np. potwierdzenie obecności telefonem) bez zbędnego marnowania czasu, który można wykorzystać na zmniejszenie kolejek oczekujących.