Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności czeka już tylko na podpis prezydenta. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządowców do przygotowania uchwał w sprawie bonifikat przy przekształceniu.

Zgodnie z ustawą, 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Przekształcenie będzie odpłatne. 

"Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia" - wyjaśniał senator sprawozdawca ustawy Piotr Florek. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. 

Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo "z góry". 

W odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. 

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada gminy lub powiatu. 

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zaapelował do samorządów o rozpoczęcie prac nad atrakcyjnymi warunkami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Ocenił, że ze względu na okres przedwyborczy - kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad miast mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Zachęcał,  by przyjęte bonifikaty były co najmniej takiej wysokości jak w przypadku gruntów państwowych.
 
"Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia i uwzględniały lokalną specyfikę. Z pewnością bonifikaty nie powinny być gorsze. Nie narzucamy tych warunków, samorządy mają w tym pełną swobodę" – podkreślił Soboń, cytowany w komunikacie resortu.
 
Ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu.