Nadeszła wiekopomna chwila dla bezpieczeństwa mieszkańców Mroczna i okolicznych wsi. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała fabrycznie nowy wóz bojowy.

źródło: Gmina Grodziczno

Uroczyste spotkanie obok remizy w Mrocznie przyciągnęło wielu znamienitych gości. Przybyła senator Bogusława Orzechowska z Ostródy oraz posłowie Zbigniew Ziejewski ze Szwarcenowa i Robert Gontarz z Tuczek pod Rybnem. Przybył również Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego i prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także st. bryg. Michał Kamieniecki, zastępca warmińsko – mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Nowomiejską komendę reprezentował st. kpt. Krzysztof Szałkowski, zastępca komendanta powiatowego PSP, a zarząd powiatowy OSP prezes Andrzej Ochlak. Do tego nie zabrakło radnych powiatowych i gminnych, przedstawicieli społeczności Mroczna, pocztów sztandarowych i druhów – seniorów. Gospodarzem uroczystości był Tomasz Szczepański, wójt gminy Grodziczno.

To właśnie z ust Szczepańskiego padły słowa o oficjalnym przekazaniu średniego wozu bojowego na podwoziu marki renault. Przygotowane do jazdy w trudnych warunkach auto kosztowało łącznie 756.450 złotych. Z tej kwoty 100.000 zł pokryła Komenda Główna PSP, a 308.555,96 złotych pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pojazd został poświęcony przez ks. kan. Bernarda Zakrzewskiego, kapelana strażaków diecezji toruńskiej w asyście ks. kan. Sławomira Zedlewskiego, proboszcza mroczeńskiej parafii.


Nie zabrakło przemówień.
 - Należy przekazać szczególne podziękowania wójtowi Szczepańskiemu, który postawił na dobre wyposażenie jednostek OSP w swojej gminie. W ubiegłym roku wóz otrzymało Grodziczno, teraz Mroczno. To zapewnia bezpieczeństwo dla mieszkańców – mówił do zgromadzonych Brzezin.

- Zajrzałem w dokumentację i trzeba powiedzieć, że druhowie z Mroczna solidnie wypełniają swoje obowiązki związane ze szkoleniami. Są przygotowani, od dziś świetnie uzbrojeni i można na nich liczyć – dodał st. bryg. Kamieniecki.


Zebrani goście dołączyli się do życzeń, by wóz brał jak najrzadziej udział w akcjach gaśniczych. Następnie druhowie OSP Mroczno pod przewodnictwem naczelnika Grzegorza Kitłowskiego wręczyli gościom pamiątkowe statuetki. Po pamiątkowym zdjęciu i prezentacji wozu gospodarze uroczystości zaprosili gości do remizy wiejskiej na poczęstunek.